TP HCM đã hoàn thuế hơn 11.630 tỷ đồng

10 tháng đầu năm có 1.990 hồ sơ hoàn thuế, chủ yếu cho các trường hợp xuất khẩu, được giải quyết.

Cục Thuế TP HCM cho biết, 88,72% trên tổng số thuế đã hoàn là cho các trường hợp xuất khẩu. Riêng việc hoàn thuế bằng phương thức điện tử, có 1.140 hồ sơ với số tiền hoàn 5.561 tỷ đồng.
Cục thuế TP HCM.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết, thời gian tới tiếp tục mở rộng hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp, hướng tới hoàn thuế điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị; đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%.

Hiện toàn địa bàn có khoảng 230.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số lượng doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt 99,99%; số đăng ký nộp thuế điện tử chiếm 95,65%. Ngoài ra, số tài khoản nộp thuế doanh nghiệp đăng ký thành công tại các ngân hàng thương mại chiếm 92,91%; số chứng từ thực hiện nộp thuế điện tử đạt 84,72% trên tổng số chứng từ truyền về Kho bạc Nhà nước.

Gọi ngay: 0936.569.579