Phụ kiện điện thoại Tính Huệ tại TP Hà Tĩnh

Nhằm quản lý hiệu quả cửa hàng phụ kiện điện thoại. Chủ cửa hàng Tính Huệ quyết định dùng phần mềm HATINHIT làm phương pháp quản lý tính tiền.

 

 

Gọi ngay: 0936.569.579